Αποστολή Προϊόντων

Οι παραγγελίες αποστέλλονται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας μέσω εταιρείας courier.
Για όλα τα προϊόντα ισχύει αποστολή που αναγράφεται στο καλάθι, υπό την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής έχει στοκ.
Αν παραγγείλετε περισσότερα από 2 προϊόντα με διαφορετικές ημερομηνίες αποστολής, τότε τα προϊόντα θα σας αποσταλούν μαζί στη μεγαλύτερη ημερομηνία (π.χ. αν επιλέξετε ένα προϊόν με αποστολή 2-4 εργάσιμες και ένα άλλο με αποστολή 5-10 εργάσιμες, τότε τα προϊόντα θα σας αποσταλούν μαζί στο διάστημα 5-10 εργάσιμων ημερών).
Σημαντική σημείωση: Τα προϊόντα που έχουν αποστολή 1 εργάσιμη ημέρα είναι διαθέσιμα στην αποθήκη μας σε συγκεκριμένες ποσότητες. Η ενημέρωση της διαθεσιμότητας γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι σε πραγματικό χρόνο.
Ως εργάσιμες ημέρες λογίζονται οι ημέρες πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.