Ασφάλεια Συναλλαγών

Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματά της.

Διατηρούμε μόνο στοιχεία δεδομένων που δεν θεωρούνται ευαίσθητα ή προσωπικά. Αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι: το Όνομα και Επώνυμο, η Διεύθυνση και οι Αριθμοί Τηλεφώνων σας. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα διασφαλίζονται με το password που δίνετε, όταν γίνεστε μέλος του www.monomathimatika.gr

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.